Pravidla soutěží na Facebooku

61 / 100

Pravidla soutěží na Facebooku

Pořadatelem soutěží na Facebookových stránkách Klub Oko Havlíčkův Brod a Filmové OKO je Jiří Svoboda, se sídlem Dlouhá 3048, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 02333635 (dále jen „pořadatel“).

Žádná ze soutěží inzerovaných a prezentovaných na Facebook stránce „Klub Oko Havlíčkův Brod“ a „Filmové OKO“ není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, nijak s ní nesouvisí a společnost Facebook za ni nenese žádnou odpovědnost.

 • Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 15 let s trvalým pobytem v České nebo Slovenské republice.
 • Na výhry v soutěžích není právní nárok nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky či výhry soutěže i v jejím průběhu, nebo soutěž zcela zrušit bez náhrady.
 • Vložením soutěžního komentáře projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 • Pro zapojení do soutěže je nutné splnit podmínky, uvedené v textu konkrétního soutěžního příspěvku na stránkách Klub Oko Havlíčkův Brod a Filmové OKO. Při nesplnění těchto podmínek může být účastník ze soutěže vyloučen.
 • Podmínkami účastí v soutěži může mohou být přidané komentáře u příspěvku, lajkování či přidání fotografií atp.
 • Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu v sítích Facebook a Instagram. Jeden soutěžící může zveřejnit pouze jeden komentář.

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

 • Termín konání soutěže je uveden v příspěvku. Pokud není uvedeno jinak, je termínu končení brán jako „včetně“, tedy do půlnoci uvedeného data.
 • Mechanismus výběru výherců určuje pořadatel.
 • Jména výherců budou zveřejněna u komentářů soutěžního příspěvku do dvou dnů od ukončení soutěže. Výherci budou informováni také prostřednictvím soukromé zprávy.
 • Pokud není uvedeno jinak, bude výhra dostupná k vyzvednutí po předložení občanského průkazu na baru Cafe-art OKO

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Soutěžící vložením soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení

DALŠÍ PODMÍNKY

 • Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s právním řádem České republiky nebo Slovenské republiky či dobrými mravy.

V Havlíčkově Brodě, 10. 4. 2022

Share Button
61 / 100

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *