Skip to main content

TGM Osvoboditel, předfilmy: Chotěboř na Českomoravské vysočině, Kočičina – Filmové OKO

02/05/2018 20:00 - 22:00
Klub OKO Havlíčkův Brod
Phone:+420 727 838 776
Address: Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod

Režisérka Věra Chytilová, známá především jako autorka hraných filmů, v průběhu své kariéry natočila několik pozoruhodných esejistických dokumentů. Záhy po sametové revoluci to byl životopisný snímek věnovaný T. G. Masarykovi. Vznikl jako střihový dokument v rekordně krátkém čase mezi 17. listopadem 1989 a 7. březnem 1990, na který připadlo 140. výročí Masarykova narození. Chytilové se podařilo vytvořit plastický portrét prvního československého prezidenta pomocí kombinace archivních záběrů s vlastními dotáčkami a komentářem v působivém přednesu Miroslava Macháčka. Vloženy jsou též výpovědi Masarykových vnuček a pravnuka.

Součástí večera bude i projekce regionálního zpravodajského snímku s názvem Chotěboř na Českomoravské vysočině z roku 1928. Němý snímek s mezititulky nás zavede nejenom do samotné Chotěboře, ale i do jejího okolí.

Můžete se těšit i na předfilm Kočičina neboli filmovou prvotinu významné české režisérky Věry Chytilové, která vznikla v rámci studia na FAMU pod pedagogickým vedením režiséra Otakara Vávry.

2. 5. 2018, 20:00 | TGM Osvoboditel (dokument) | 1990 | 88 minut | Československo | přístupný
vstupné 100 Kč

Share Button